Váš partner ve světě pojištění a financí

OBČANÉ PRŮMYSL A PODNIKATELÉ POJISTNÉ UDÁLOSTI ZLATO A FINANČNÍ SLUŽBY SOUDNÍ ZNALECTVÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Pojištění průmyslu a podnikatelů

Průmyslové pojištění a pojištění podnikatelů je pro nás stejně důležité jako občanské pojištění. Chceme se starat nejen o své klienty z řad pracujících, ale i o ty, jenž práci vytvářejí.

Pomůžeme Vám i v těchto oblastech

 • živelní pojištění (včetně pojištění rizika povodně a záplava)
 • pojištění pro případ odcizení krádeže vloupáním, loupežným přepadením
 • pojištění rizika poškození věcí – vandalismus
 • pojištění živelního přerušení provozu
 • pojištění strojního přerušení provozu
 • strojní pojištění
 • pojištění elektroniky
 • stavebně-montážní pojištění
 • havarijní pojištění motorových vozidel (vč. doplňkových pojištění – skla, zavazadla,...)
 • pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
 • pojištění odpovědnosti za škodu
 • pojištění odpovědnosti dopravce
 • pojištění odpovědnosti zasílatele
 • pojištění profesní odpovědnosti (advokáti, účetní, projektanti, autorizovaní architekti, auditoři atd.)
 • pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem
 • pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání
 • pojištění odpovědnosti managementu
 • cestovní pojištění
 • penzijní a důchodové pojištění zaměstnanců
 • kapitálové životní pojištění zaměstnanců
 • úrazové pojištění zaměstnanců
 • zemědělské pojištění

Kontaktní formulá?

Pokud Vás vy?e uvedené informace zaujaly a chcete získat dal?í informace, m??ete nás jednodu?e kontaktovat pomocí kontaktního formulá?e. Po jeho odeslání budete kontaktováni na?ím pracovníkem, ktery aktivně pracuje v dané oblasti.