Váš partner ve světě pojištění a financí

OBČANÉ PRŮMYSL A PODNIKATELÉ POJISTNÉ UDÁLOSTI ZLATO A FINANČNÍ SLUŽBY SOUDNÍ ZNALECTVÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Havarijní pojištění?

Pomůžeme Vám orientovat se v pojištění jak podnikatelské, tak i v soukromé oblasti. Budeme Vaším nestranným rádcem při posuzování a tvorbě návrhu optimální pojistné ochrany při rozhodování o účelnosti pojištění. V případě pojistné události poskytneme odbornou pomoc ve sporných případech hájíme zájmy svých klientů. Návrh pojistné ochrany musí splňovat všechny požadavky klienta a optimálně krýt riziko vzhledem k jeho potřebám, obchodnímu využití a finančním možnostem.

Jak vybíráme pojistitele?

Výběr pojistitele je však záležitost velmi složitá a do značné míry individuální. Některé odlišnosti, které dle našeho názoru můžou být při rozhodování důležitým faktorem:

 • stáří vozidla (nová hodnota, obecná hodnota, jiná hodnota, atd.)
 • výše spoluúčasti
 • smluvní ujednání
 • asistenční služby
 • doplňková pojištění (úrazové pojištění, pojištění zavazadel, pojištění přepravy, pojištění čelního skla,...)
 • vyplývající výše pojistného
 • rychlost a kvalita vyplacení pojistného plnění

Základní vysvětlení několika pojmů

Pojištění na novou či obecnou cenu - vozidlo lze havarijně pojistit na novou hodnotu (cena za kterou jste koupili daný prostředek) nebo na obecnou hodnotu (tržní cena stejně hodnotného ojetého vozidla obvyklá v daném místě). V zásadě platí, že pojištění vozidel na novou hodnotu je dražší než na hodnotu obecnou, ale nesmí se zapomenou také na rozdíl ve výši vyplaceného pojistného plnění zejména v případě havárie.

Klient si může na základě svého rozhodnutí určit územní rozsah pojištění (výběr ovlivňuje výši pojistného) a to:

 • ČR + Evropa
 • ČR + sousední státy
 • ČR

Spoluúčast - je dohodnutá peněžní částka, kterou se pojištěný podílí na pojistné události, stanoví se pevnou částkou, procentem nebo jejich kombinací.

Co je potřeba k uzavření pojistné smlouvy

 • kopie TP se všemi příslušnými údaji
 • specifikace obvyklé výbavy vozidla
 • nová cena vozidla
 • územní rozsah
 • výše spoluúčasti

Jak postupovat v případě škody?

Pokud došlo k dopravní nehodě, je třeba se dohodnout o zavinění, a jestliže celková škoda na vozidlech nepřevyšuje částku 20.000,- Kč, zákon neukládá povinnost uvědomit Policii ČR. V každém případě je však nutno získat základní informace o všech účastnících nehody. Je nutné si zejména opsat tato data:

 • adresy a telefonní čísla řidičů
 • adresy a telefonní čísla firem, jde-li o služební vozidla
 • SPZ, typ a barvu vozidla
 • datum, čas a místo nehody
 • název pojišťovny a čísla pojistek
 • zabezpečení
 • počet ujetých kilometrů
 • počet řidičů

Následně nás kontaktujte, rádi Vám pomůžeme prostřednictvím naší firmy celou záležitost vyřídit.

Úhrada pojistného a výplata pojistného plnění

V pojistné smlouvě, která je podepsána oběma stranami, tzn. pojištěným a makléřem je uvedeno k jakému datu je pojistné splatné, obvykle ke dni sjednání pojištění. Při včasném neuhrazení částky je pojistná smlouva bez jakéhokoli upozornění stornována.

Výplatu pojistného plnění obdržíte v případě oprávněného nároku od pojišťovny na základě neprodleného nahlášení dopravní nehody nebo odcizení naší makléřské společnosti, která za Vás vyřídí vše potřebné. O průběhu našeho jednání s pojistitelem Vás budeme průběžně informovat.

Podmínkou k výplatě pojistného plnění je zaplacená pojistná smlouva.

Několik slov na závěr

Na rozdíl od povinného ručení je havarijní pojištění dobrovolným rozhodnutím každého z nás. K ocenění tohoto pojištění dochází dle našich zkušeností především v případě nastalých dopravních nehod, odcizení popř. vandalismu.

V případě Vašeho zájmu o nabídku nebo uzavření havarijního pojištění se můžete obrátit na naši firmu a my Vám velice rádi a ochotně pomůžeme najít nejvhodnější způsob pojištění, vysvětlíme podrobnosti rozdílů pojišťoven a jak postupovat v případě vzniku pojistné události.

Veškeré tyto služby poskytujeme bezplatně.