Váš partner ve světě pojištění a financí

OBČANÉ PRŮMYSL A PODNIKATELÉ POJISTNÉ UDÁLOSTI ZLATO A FINANČNÍ SLUŽBY SOUDNÍ ZNALECTVÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Kontakt

Vedení společnosti, jednatelé

Ing. Karel Máca - společník Ing. Karel Máca - společník
karel.maca@fmpartner.cz

Mobil: +420 602 535 077
Telefon: +420 387 023 113
Jiří Fanta - společník Jiří Fanta - společník
jiri.fanta@fmpartner.cz

Mobil: +420 602 118 622
Telefon: +420 387 023 111

Odbor vnitřní správy

Marcela Šalátová Marcela Šalátová
marcela.salatova@fmpartner.cz

Mobil: + 420 723 567 660
Telefon: + 420 387 023 127
Jitka Valentová Jitka Valentová
jitka.valentova@fmpartner.cz

Telefon: +420 387 023 125
Daniela Schwarzová Daniela Schwarzová
daniela.schwarzova@fmpartner.cz

Telefon: +420 387 023 110 (spojovatelka)
 

Odbor obchodu

Mgr. Hana Matznerová Mgr. Hana Matznerová
hana.matznerova@fmpartner.cz

Mobil: +420 607 820 600
Telefon: +420 387 023 124
Bc. Alena Macková Čechová Bc. Alena Macková Čechová
alena.mackova@fmpartner.cz

Mobil: + 420 603 544 396
Telefon: +420 387 023 112
Jitka Ziková Jitka Ziková
jitka.zikova@fmpartner.cz

Mobil: +420 724 052 668
Telefon: +420 387 023 120
Eva Miesbauerová Eva Miesbauerová
eva.miesbauerova@fmpartner.cz

Mobil: +420 608 298 544
Telefon: +420 387 023 123
Dita Štěpánová Dita Štěpánová
dita.stepanova@fmpartner.cz

Mobil: +420 730 197 066
Telefon: +420 387 023 128
Michaela Petroušková Michaela Petroušková
michaela.petrouskova@fmpartner.cz

Mobil: +420 602 383 795
Telefon: +420 387 023 121
Barbora Wostlová BBS Barbora Wostlová BBS
barbora.wostlova@fmpartner.cz

Mobil: +420 724 172 447
Telefon: +420 387 023 117
 

Odbor likvidace pojistnych událostí

Jiří Růžička, vedoucí odboru Jiří Růžička, vedoucí odboru
jiri.ruzicka@fmpartner.cz

Mobil: +420 724 213 013
Telefon: +420 387 023 114
Marie Vondrková Marie Vondrková
majka.vondrkova@fmpartner.cz

Mobil: +420 602 152 271
Telefon: +420 387 023 129
Monika Beníčková Monika Beníčková
monika.benickova@fmpartner.cz

Mobil: +420 778 400 403
Telefon: +420 387 023 116
Jana Holá Jana Holá
jana.hola@fmpartner.cz

Mobil: +420 602 657 699
Telefon: +420 387 023 115
Bc. Alena Macková Čechová Bc. Alena Macková Čechová
alena.mackova@fmpartner.cz

Mobil: + 420 603 544 396
Telefon: +420 387 023 112
 

Externí spolupracovníci

Ing. Viktor Drlík Ing. Viktor Drlík
viktor.drlik@fmpartner.cz

Mobil: +420 608 971 372
 

IT

Ing. Jan Štěrbík Ing. Jan Štěrbík
jan.sterbik@fmpartner.cz

 

Technická kontrola

Tušl František Tušl František
Mobil: +420 778 745 034
 
Co dělat, když vám letní živly poškodí majetek
17.8.
K létu patří bouřky, blesky, prudké lijáky či krupobití, v krajním případě i povodně a záplavy. Často majitelům nemovitostí způsobí škody na jejich majetku a ti pak musí řešit nesnáze v podobě zatopeného sklepu, poškozené střechy, zničených oken či zásahu domu bleskem. Napáchané škody se mohou pohybovat v řádech desítek tisíc až po milióny korun. Aby škody na majetku způsobené nezmary počasí co nejméně nabouraly rodinný rozpočet, je třeba mít uzavřené pojištění nemovitosti a domácnosti. Poté, co dojde k poškození majetku, je v první řadě nutné neprodleně kontaktovat pojišťovnu a informovat ji o způsobených škodách. Učinit tak můžete jak osobní návštěvou na pobočce pojišťovny či telefonicky, tak e-mailem či vyplnit na webových stránkách vaší pojišťovny příslušný formulář. Pokud využíváte služeb pojišťovacího makléře, který se zabývá likvidací škodních událostí (např. F.M.Partner spol. s r.o.), velmi rádi to za Vás udělají zkušení odborníci, kteří Vám také pomohou i při jednání s pojišťovanou a získání pojistného plnění. Škodu je důležité co nejdříve fotograficky zdokumentovat, a to tak, aby bylo co nejvíce zřetelné, v jakém rozsahu se udála. Při jejím hlášení pojišťovně mějte vždy připravené číslo pojistné smlouvy, své identifikační údaje (jméno, adresu) a také číslo účtu, na které chcete zaslat pojistné plnění. Pochopitelně je třeba přesně uvést, kdy ke škodě došlo, v jakém rozsahu je a na jakém majetku se stala. Nápomocný bude i seznam poškozených věcí. Připravte si i doklady prokazující vlastnictví poškozeného majetku (např. záruční listy, výpisy z účtu, účtenky apod.). Zdroj: novinky.cz Cartier Replica Watches Cartier Replica Replique Montre Rolex Replique Repliche Rolex Perfette Cartier Replica Watches Cartier Replica

Řízení „pod vlivem” mají pojišťovny ve výlukách, škodu musíte zaplatit sami
25.5.
V roce 2016 Policie ČR zaznamenala celkem 4373 dopravních nehod způsobených řidiči pod vlivem alkoholu. Vážným zraněním pak podlehlo 52 osob. „Pokud řidič pod vlivem alkoholu zaviní dopravní nehodu, pojišťovna z jeho povinného ručení škodu poškozeným uhradí, toto vyplacené pojistné plnění však bude po viníkovi nehody vymáhat zpět. Zde platí nulová tolerance, alkohol za volant zkrátka nepatří,“ upozornila Ivana Buriánková z České pojišťovny (ČP). „Postihu od pojišťovny se pochopitelně řidič nevyhne ani v případě, že dechovou či krevní zkoušku odmítne,” dodala. Také u havarijního pojištění je řízení pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek pochopitelně ve výlukách. Zdroj: novinky.cz Cartier Replica Watches Cartier Replica Omega Replica Watches Omega Replica www.get-best-practice.co.uk

Zima přináší specifická rizika
20.1.
Z příchodem zimního počasí vzniká řada rizik, proti kterým se můžete účinně pojistit: 1. Vodovodní škody: V zimním období kvůli mrazům a s tím souvisejícím náhlým výkyvům teploty často praskne vodovodní potrubí. Proti škodám napáchaným prasklým vodovodním potrubím se sice lze chránit v pojištění domácnosti a nemovitosti, nicméně je třeba počítat s tím, že při vyřizování škody se bude kontrolovat, zda a jakou zimní přípravu poškozený preventivně provedl, a také jak rychle nastal a jak dlouho trval výkyv teplot. Pro případ poškození někoho jiného vyteklou nebo zmrzlou vodou slouží pojištění občanské odpovědnosti, zpravidla zahrnuté k pojištění nemovitosti (chalupy, rodinného domu, bytu, domácnosti). Pojistit lze i výdaje za ztrátu vody, která zbytečně vytekla ze zařízení. 2. Polámání stromů a větví námrazou, tíhou sněhu. Pád stromů a větví, které poškodí váš majetek, můžete také uplatňovat z pojištění nemovitosti, popřípadě havarijního pojištění vozidla. Pokud strom nebo větve z vašeho pozemku spadnou na cizí pozemek a tam poškodí majetek jiné osoby, lze škodu uplatnit z pojištění občanské odpovědnosti. 3. Pád lavin a rampouchů z budov. Za tyto události odpovídají majitelé budov, kteří jsou pochopitelně povinni těmto případům předcházet tím, že o svůj majetek řádně starají. Pokud pád sněhu či rampouchů způsobí nějakou škodu, bude pojišťovna vždy zkoumat, zda majtel domu něco zanedbal a zda bylo možné takový vývoj předpokládat. Nedodrží-li klient všechny své povinnosti a dojde-li ke škodě, může nárokovat náhradu pro poškozeného z pojištění odpovědnosti majitele (správce) objektu. Také poškozený by nicméně měl prokázat, že postupoval opatrně a dodržel všechny bezpečnostní zásady. 4. Úraz na zledovatělém chodníku. Za tzv. „závadu ve schůdnosti“ odpovídá podle Zákona o pozemních komunikacích vlastník, ve většině případů obec. Pro tento účel je možné uzavřít pojištění odpovědnosti.I v tomto případě platí, žechodec se musí chovat rozumně a předvídat zhoršené podmínky, nasvědčuje-li tomu počasí. Musí dávat pozor a chovat se přiměřeně okolnostem. V případě úrazu může samozřejmě hlásit poškozený škodu své pojišťovně ze svého úrazového pojištění. Zdroj: novinky.cz Cheap Omega Replica Omega Replica www.bestwatches.co Replica Watches www.weightwatchcenter.com

Pravidla řízení střetu zájmů
Pravidla řízení střetu zájmů
Zpracování osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Spolupracující pojišťovny
Spolupracující pojišťovny
Informační dokument SRDR
Informační dokument SRDR
Reklamační řád
Reklamační řád