Váš partner ve světě pojištění a financí

OBČANÉ PRŮMYSL A PODNIKATELÉ POJISTNÉ UDÁLOSTI ZLATO A FINANČNÍ SLUŽBY SOUDNÍ ZNALECTVÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Kontakt

Vedení společnosti, jednatelé

Ing. Karel Máca - společník Ing. Karel Máca - společník
karel.maca@fmpartner.cz

Mobil: +420 602 535 077
Telefon: +420 387 023 113
Jiří Fanta - společník Jiří Fanta - společník
jiri.fanta@fmpartner.cz

Mobil: +420 602 118 622
Telefon: +420 387 023 111

Odbor vnitřní správy

Foto není k dispozici Ing. Markéta Skálová
marketa.skalova@fmpartner.cz

Mobil: + 420 723 567 660
Telefon: + 420 387 023 127
Jitka Valentová Jitka Valentová
jitka.valentova@fmpartner.cz

Telefon: +420 387 023 125
Daniela Schwarzová Daniela Schwarzová
daniela.schwarzova@fmpartner.cz

Telefon: +420 387 023 110 (spojovatelka)
 

Odbor obchodu

Bc. Alena Macková Čechová Bc. Alena Macková Čechová
alena.mackova@fmpartner.cz

Mobil: + 420 603 544 396
Telefon: +420 387 023 112
Mgr. Hana Matznerová Mgr. Hana Matznerová
hana.matznerova@fmpartner.cz

Mobil: +420 607 820 600
Telefon: +420 387 023 124
Kamila Gürtlerová Kamila Gürtlerová
kamila.gurtlerova@fmpartner.cz

Mobil: +420 724 829 058
Telefon: +420 387 023 119
Jitka Ziková Jitka Ziková
jitka.zikova@fmpartner.cz

Mobil: +420 724 052 668
Telefon: +420 387 023 120
Eva Miesbauerová Eva Miesbauerová
eva.miesbauerova@fmpartner.cz

Mobil: +420 608 298 544
Telefon: +420 387 023 123
Dana Kodlová Dana Kodlová
dana.kodlova@fmpartner.cz

Mobil: +420 608 298 533
Telefon: +420 387 023 128
Michaela Petroušková Michaela Petroušková
michaela.petrouskova@fmpartner.cz

Mobil: +420 602 383 795
Telefon: +420 387 023 121
Barbora Wostlová BBS Barbora Wostlová BBS
barbora.wostlova@fmpartner.cz

Mobil: +420 724 172 447
Telefon: +420 387 023 117

Odbor likvidace pojistnych událostí

Jiří Růžička, vedoucí odboru Jiří Růžička, vedoucí odboru
jiri.ruzicka@fmpartner.cz

Mobil: +420 724 213 013
Telefon: +420 387 023 114
Marie Vondrková Marie Vondrková
majka.vondrkova@fmpartner.cz

Mobil: +420 602 152 271
Telefon: +420 387 023 129
Monika Beníčková Monika Beníčková
monika.benickova@fmpartner.cz

Mobil: +420 778 400 403
Telefon: +420 387 023 116
Jana Holá Jana Holá
jana.hola@fmpartner.cz

Mobil: +420 602 657 699
Telefon: +420 387 023 115
Bc. Alena Macková Čechová Bc. Alena Macková Čechová
alena.mackova@fmpartner.cz

Mobil: + 420 603 544 396
Telefon: +420 387 023 112
Ivana Zuberová Ivana Zuberová
zuberova@fmpartner.cz

Mobil: +420 724 305 144

Externí spolupracovníci

Václav Mikolášek Václav Mikolášek
vaclav.mikolasek@fmpartner.cz

Mobil: +420 777 183 965
Ing. Viktor Drlík Ing. Viktor Drlík
viktor.drlik@fmpartner.cz

Mobil: +420 608 971 372
Elek Varga Elek Varga
elek.varga@fmpartner.cz

Mobil: +420 777 012 014
 

IT

Ing. Jan Štěrbík Ing. Jan Štěrbík
jan.sterbik@fmpartner.cz

 

Technická kontrola

Karel Marhoun Karel Marhoun
Mobil: +420 728 162 798
 
Co dělat, když vám letní živly poškodí majetek
17.8.
K létu patří bouřky, blesky, prudké lijáky či krupobití, v krajním případě i povodně a záplavy. Často majitelům nemovitostí způsobí škody na jejich majetku a ti pak musí řešit nesnáze v podobě zatopeného sklepu, poškozené střechy, zničených oken či zásahu domu bleskem. Napáchané škody se mohou pohybovat v řádech desítek tisíc až po milióny korun. Aby škody na majetku způsobené nezmary počasí co nejméně nabouraly rodinný rozpočet, je třeba mít uzavřené pojištění nemovitosti a domácnosti. Poté, co dojde k poškození majetku, je v první řadě nutné neprodleně kontaktovat pojišťovnu a informovat ji o způsobených škodách. Učinit tak můžete jak osobní návštěvou na pobočce pojišťovny či telefonicky, tak e-mailem či vyplnit na webových stránkách vaší pojišťovny příslušný formulář. Pokud využíváte služeb pojišťovacího makléře, který se zabývá likvidací škodních událostí (např. F.M.Partner spol. s r.o.), velmi rádi to za Vás udělají zkušení odborníci, kteří Vám také pomohou i při jednání s pojišťovanou a získání pojistného plnění. Škodu je důležité co nejdříve fotograficky zdokumentovat, a to tak, aby bylo co nejvíce zřetelné, v jakém rozsahu se udála. Při jejím hlášení pojišťovně mějte vždy připravené číslo pojistné smlouvy, své identifikační údaje (jméno, adresu) a také číslo účtu, na které chcete zaslat pojistné plnění. Pochopitelně je třeba přesně uvést, kdy ke škodě došlo, v jakém rozsahu je a na jakém majetku se stala. Nápomocný bude i seznam poškozených věcí. Připravte si i doklady prokazující vlastnictví poškozeného majetku (např. záruční listy, výpisy z účtu, účtenky apod.). Zdroj: novinky.cz Cartier Replica Watches Cartier Replica Replique Montre Rolex Replique Repliche Rolex Perfette Cartier Replica Watches Cartier Replica

Řízení „pod vlivem” mají pojišťovny ve výlukách, škodu musíte zaplatit sami
25.5.
V roce 2016 Policie ČR zaznamenala celkem 4373 dopravních nehod způsobených řidiči pod vlivem alkoholu. Vážným zraněním pak podlehlo 52 osob. „Pokud řidič pod vlivem alkoholu zaviní dopravní nehodu, pojišťovna z jeho povinného ručení škodu poškozeným uhradí, toto vyplacené pojistné plnění však bude po viníkovi nehody vymáhat zpět. Zde platí nulová tolerance, alkohol za volant zkrátka nepatří,“ upozornila Ivana Buriánková z České pojišťovny (ČP). „Postihu od pojišťovny se pochopitelně řidič nevyhne ani v případě, že dechovou či krevní zkoušku odmítne,” dodala. Také u havarijního pojištění je řízení pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek pochopitelně ve výlukách. Zdroj: novinky.cz Cartier Replica Watches Cartier Replica Omega Replica Watches Omega Replica www.get-best-practice.co.uk

Zima přináší specifická rizika
20.1.
Z příchodem zimního počasí vzniká řada rizik, proti kterým se můžete účinně pojistit: 1. Vodovodní škody: V zimním období kvůli mrazům a s tím souvisejícím náhlým výkyvům teploty často praskne vodovodní potrubí. Proti škodám napáchaným prasklým vodovodním potrubím se sice lze chránit v pojištění domácnosti a nemovitosti, nicméně je třeba počítat s tím, že při vyřizování škody se bude kontrolovat, zda a jakou zimní přípravu poškozený preventivně provedl, a také jak rychle nastal a jak dlouho trval výkyv teplot. Pro případ poškození někoho jiného vyteklou nebo zmrzlou vodou slouží pojištění občanské odpovědnosti, zpravidla zahrnuté k pojištění nemovitosti (chalupy, rodinného domu, bytu, domácnosti). Pojistit lze i výdaje za ztrátu vody, která zbytečně vytekla ze zařízení. 2. Polámání stromů a větví námrazou, tíhou sněhu. Pád stromů a větví, které poškodí váš majetek, můžete také uplatňovat z pojištění nemovitosti, popřípadě havarijního pojištění vozidla. Pokud strom nebo větve z vašeho pozemku spadnou na cizí pozemek a tam poškodí majetek jiné osoby, lze škodu uplatnit z pojištění občanské odpovědnosti. 3. Pád lavin a rampouchů z budov. Za tyto události odpovídají majitelé budov, kteří jsou pochopitelně povinni těmto případům předcházet tím, že o svůj majetek řádně starají. Pokud pád sněhu či rampouchů způsobí nějakou škodu, bude pojišťovna vždy zkoumat, zda majtel domu něco zanedbal a zda bylo možné takový vývoj předpokládat. Nedodrží-li klient všechny své povinnosti a dojde-li ke škodě, může nárokovat náhradu pro poškozeného z pojištění odpovědnosti majitele (správce) objektu. Také poškozený by nicméně měl prokázat, že postupoval opatrně a dodržel všechny bezpečnostní zásady. 4. Úraz na zledovatělém chodníku. Za tzv. „závadu ve schůdnosti“ odpovídá podle Zákona o pozemních komunikacích vlastník, ve většině případů obec. Pro tento účel je možné uzavřít pojištění odpovědnosti.I v tomto případě platí, žechodec se musí chovat rozumně a předvídat zhoršené podmínky, nasvědčuje-li tomu počasí. Musí dávat pozor a chovat se přiměřeně okolnostem. V případě úrazu může samozřejmě hlásit poškozený škodu své pojišťovně ze svého úrazového pojištění. Zdroj: novinky.cz Cheap Omega Replica Omega Replica www.bestwatches.co Replica Watches www.weightwatchcenter.com

Spolupracující pojišťovny
Spolupracující pojišťovny
Spolupracující pojišťovny
Spolupracující pojišťovny
Spolupracující pojišťovny
Spolupracující pojišťovny