Váš partner ve světě pojištění a financí

OBČANÉ PRŮMYSL A PODNIKATELÉ POJISTNÉ UDÁLOSTI ZLATO A FINANČNÍ SLUŽBY SOUDNÍ ZNALECTVÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Soudní znalci

Při své práci pojišťovacího makléře a samostatného likvidátora pojistných událostí využíváme při oceňování předmětů pojištění nebo prokazování způsobené škody a výši její náhrady často pomoc soudních znalců, zvláště pak při soudních jednání s pojišťovnami.

Společnost F.M.Partner spol. s r.o. dlouhodobě spolupracuje s řadou akreditovaných soudních znalců, kteří pomáhají především při řešení sporů s pojišťovnami o výši pojistného plnění pro naše klienty.

V současné době nabízíme služby těchto expertů nejen pro své klienty, ale i další zájemce.

Obory

Ekonomika

 • Peněžnictví a pojišťovnictví
 • Ceny a odhady nemovitostí
 • Ceny a odhady motorových vozidel

Strojírenství

 • Strojírenství všeobecné - posuzování technického stavu motorových vozidel a autoopravárenství

Stavebnictví

 • Statika a dynamika staveb
 • Diagnostika vad a poruch stavebních konstrukcí a materiálové inženýrství
 • Sanace a hydroizolace staveb

Nabízené služby

 • vypracování znaleckého posudku nebo znaleckého odhadu
 • stanovení ceny motorových vozidel nebo nemovitostí v případě koupě, dědictví apod.
 • posouzení stavu stavby po škodní události
 • určení majetkové újmy
 • zvýhodněné ceny pro naše klienty

Kontakt

Pokud máte zájem o spolupráci s našimi experty, kontaktujte nás na telefonním čísle +420 387 023 110
nebo emailem obchod@fmpartner.cz