Váš partner ve světě pojištění a financí

OBČANÉ PRŮMYSL A PODNIKATELÉ POJISTNÉ UDÁLOSTI ZLATO A FINANČNÍ SLUŽBY SOUDNÍ ZNALECTVÍ VZDĚLÁVÁNÍ

O společnosti F.M.Partner spol. s r.o.

Logo FMP

Firma F.M.Partner spol. s r.o. byla založena 21. prosince 1995. Těžiště naší firmy spočívá v činnosti pojišťovacího makléře, tzn. že pro naše klienty spravujeme veškerý pojistný zájem. Postupem času začala naše firma pro své klienty poskytovat ekonomické a organizační poradenství. Dále se velmi okrajově zabýváme zprostředkovatelskou činností a obchodem.

Pomůžeme Vám orientovat se v pojištění jak podnikatelské, tak i v soukromé oblasti. Budeme Vaším rádcem při posuzování a tvorbě návrhu optimální pojistné ochrany při rozhodování o účelnosti pojištění. V případě pojistné události poskytneme odbornou pomoc ve sporných případech hájíme zájmy svých klientů. Návrh pojistné ochrany musí splňovat všechny požadavky klienta a optimálně krýt riziko vzhledem k jeho potřebám, obchodnímu využití a finančním možnostem.

Úloha makléřské společnosti na pojistném trhu

Makléřská společnost plní roli zprostředkovatele mezi nabídkou a poptávkou na trhu pojištění. Na základě pověření poptává pro klienta na pojistném trhu vhodné pojistné produkty, Pojišťovací makléř je nezávislý na pojišťovnách.

Role zprostředkovatele se vyskytuje na trzích, kde se nabídka a poptávka přirozeně nepotkávají. Pojistný trh patří mezi tyto trhy. Pojistné produkty jsou mnohdy složitější a trh nabízí velké množství variant. Pro klienty je pak těžké se v této široké nabídce orientovat a vybrat produkt, který nejlépe pokrývá jeho potřeby. Některá rizika se klient ani sám neuvědomuje a podceňuje následky možných nahodilých událostí.

Na druhé straně pojistitelé obvykle neznají přesně situaci klienta a nemohou tak odpovídajícím způsobem reagovat na jeho potřeby. Každá pojišťovna se více či méně zaměřuje na určitou oblast a ne všechny její produkty jsou špičkové.

Kdo je pojišťovací makléř?

Pojišťovací makléř zastupuje svého klienta v jednání s pojišťovnami, vždy hájí jeho zájem a Zastupuje ho ve všech činnostech spjatých s pojištěním. Pojišťovací makléř spolupracuje s mnoha pojistiteli a pro svého klienta vybírá a sjednává pojištění za nejvýhodnějších podmínek. Pro svého klienta zajišťuje kompletní správu pojištění od sjednání pojištění přes jeho aktualizace až po vyřizování pojistných událostí. V současné době mají velkou roli na tuzemském i světovém pojišťovacím trhu.

Platíte za služby pojišťovacího makléře?

V případě zprostředkování pojištění pojišťovacím makléřem neplatíte žádnou částku za sjednání pojištění ani za správu. Naše komplexní služby neznamenají pro klienta žádné dodatečné náklady. Makléř je, dle světových standardů odměňován formou provize, která je zahrnuta v ceně pojištění.

Co všechno zahrnuje činnost pojišťovacího makléře?

 • rozbor rizik
 • návrh optimálního řešení
 • zajištění nabídek vybraných pojišťoven
 • výběrové řízení
 • správa pojištění
 • likvidace pojistných událostí
 • monitorování pojistného trhu

Proč spolupracovat s makléři a ne přímo s pojišťovnami

 • Úspora času – komunikace jen s makléřem
 • Kvalitnější a komplexnější výběr produktu
 • Snížení administrativy, správu smluv zajišťuje makléř
 • Makléř není závislí na pojišťovnách, hájí zájmy klienta
 • Kompletní likvidace pojistných událostí

Jak komplexně řešit Váš pojistný program

Postup je přibližně následující:

 • osobní návštěva a seznámení se stávajícím pojištěním
 • vyhotovení souhrnné informace o stávajících pojistných smlouvách, včetně stručného zhodnocení
 • zvážení, zda se bude připravovat výběrové řízení na pojištění
 • vypovězení stávajících pojistných smluv
 • vyhotovení makléřské zprávy
 • oslovení vybraných pojišťoven
 • předání souhrnného materiálu o možnosti budoucího pojištění (nabídka pojištění)
 • volba budoucího pojistného programu
 • příprava nové(ých) pojistných smluv
 • správa pojistných smluv (aktuální změny a úpravy – nákup a prodej majetku a ostatní změny
 • likvidace případných pojistných událostí
 • aktuální informace o současné situaci na pojistném trhu

Média

Výpisy a osvědčení

Výpis z obchodního rejstříku

Whistleblowing

Systémy oznámení možného protiprávního jednání

Co dělat, když vám letní živly poškodí majetek
17.8.
K létu patří bouřky, blesky, prudké lijáky či krupobití, v krajním případě i povodně a záplavy. Často majitelům nemovitostí způsobí škody na jejich majetku a ti pak musí řešit nesnáze v podobě zatopeného sklepu, poškozené střechy, zničených oken či zásahu domu bleskem. Napáchané škody se mohou pohybovat v řádech desítek tisíc až po milióny korun. Aby škody na majetku způsobené nezmary počasí co nejméně nabouraly rodinný rozpočet, je třeba mít uzavřené pojištění nemovitosti a domácnosti. Poté, co dojde k poškození majetku, je v první řadě nutné neprodleně kontaktovat pojišťovnu a informovat ji o způsobených škodách. Učinit tak můžete jak osobní návštěvou na pobočce pojišťovny či telefonicky, tak e-mailem či vyplnit na webových stránkách vaší pojišťovny příslušný formulář. Pokud využíváte služeb pojišťovacího makléře, který se zabývá likvidací škodních událostí (např. F.M.Partner spol. s r.o.), velmi rádi to za Vás udělají zkušení odborníci, kteří Vám také pomohou i při jednání s pojišťovanou a získání pojistného plnění. Škodu je důležité co nejdříve fotograficky zdokumentovat, a to tak, aby bylo co nejvíce zřetelné, v jakém rozsahu se udála. Při jejím hlášení pojišťovně mějte vždy připravené číslo pojistné smlouvy, své identifikační údaje (jméno, adresu) a také číslo účtu, na které chcete zaslat pojistné plnění. Pochopitelně je třeba přesně uvést, kdy ke škodě došlo, v jakém rozsahu je a na jakém majetku se stala. Nápomocný bude i seznam poškozených věcí. Připravte si i doklady prokazující vlastnictví poškozeného majetku (např. záruční listy, výpisy z účtu, účtenky apod.). Zdroj: novinky.cz Cartier Replica Watches Cartier Replica Replique Montre Rolex Replique Repliche Rolex Perfette Cartier Replica Watches Cartier Replica

Řízení „pod vlivem” mají pojišťovny ve výlukách, škodu musíte zaplatit sami
25.5.
V roce 2016 Policie ČR zaznamenala celkem 4373 dopravních nehod způsobených řidiči pod vlivem alkoholu. Vážným zraněním pak podlehlo 52 osob. „Pokud řidič pod vlivem alkoholu zaviní dopravní nehodu, pojišťovna z jeho povinného ručení škodu poškozeným uhradí, toto vyplacené pojistné plnění však bude po viníkovi nehody vymáhat zpět. Zde platí nulová tolerance, alkohol za volant zkrátka nepatří,“ upozornila Ivana Buriánková z České pojišťovny (ČP). „Postihu od pojišťovny se pochopitelně řidič nevyhne ani v případě, že dechovou či krevní zkoušku odmítne,” dodala. Také u havarijního pojištění je řízení pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek pochopitelně ve výlukách. Zdroj: novinky.cz Cartier Replica Watches Cartier Replica Omega Replica Watches Omega Replica www.get-best-practice.co.uk

Zima přináší specifická rizika
20.1.
Z příchodem zimního počasí vzniká řada rizik, proti kterým se můžete účinně pojistit: 1. Vodovodní škody: V zimním období kvůli mrazům a s tím souvisejícím náhlým výkyvům teploty často praskne vodovodní potrubí. Proti škodám napáchaným prasklým vodovodním potrubím se sice lze chránit v pojištění domácnosti a nemovitosti, nicméně je třeba počítat s tím, že při vyřizování škody se bude kontrolovat, zda a jakou zimní přípravu poškozený preventivně provedl, a také jak rychle nastal a jak dlouho trval výkyv teplot. Pro případ poškození někoho jiného vyteklou nebo zmrzlou vodou slouží pojištění občanské odpovědnosti, zpravidla zahrnuté k pojištění nemovitosti (chalupy, rodinného domu, bytu, domácnosti). Pojistit lze i výdaje za ztrátu vody, která zbytečně vytekla ze zařízení. 2. Polámání stromů a větví námrazou, tíhou sněhu. Pád stromů a větví, které poškodí váš majetek, můžete také uplatňovat z pojištění nemovitosti, popřípadě havarijního pojištění vozidla. Pokud strom nebo větve z vašeho pozemku spadnou na cizí pozemek a tam poškodí majetek jiné osoby, lze škodu uplatnit z pojištění občanské odpovědnosti. 3. Pád lavin a rampouchů z budov. Za tyto události odpovídají majitelé budov, kteří jsou pochopitelně povinni těmto případům předcházet tím, že o svůj majetek řádně starají. Pokud pád sněhu či rampouchů způsobí nějakou škodu, bude pojišťovna vždy zkoumat, zda majtel domu něco zanedbal a zda bylo možné takový vývoj předpokládat. Nedodrží-li klient všechny své povinnosti a dojde-li ke škodě, může nárokovat náhradu pro poškozeného z pojištění odpovědnosti majitele (správce) objektu. Také poškozený by nicméně měl prokázat, že postupoval opatrně a dodržel všechny bezpečnostní zásady. 4. Úraz na zledovatělém chodníku. Za tzv. „závadu ve schůdnosti“ odpovídá podle Zákona o pozemních komunikacích vlastník, ve většině případů obec. Pro tento účel je možné uzavřít pojištění odpovědnosti.I v tomto případě platí, žechodec se musí chovat rozumně a předvídat zhoršené podmínky, nasvědčuje-li tomu počasí. Musí dávat pozor a chovat se přiměřeně okolnostem. V případě úrazu může samozřejmě hlásit poškozený škodu své pojišťovně ze svého úrazového pojištění. Zdroj: novinky.cz Cheap Omega Replica Omega Replica www.bestwatches.co Replica Watches www.weightwatchcenter.com

Informační dokument SRDR
Informační dokument SRDR
Reklamační řád
Reklamační řád
Spolupracující pojišťovny
Spolupracující pojišťovny
Zpracování osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Pravidla řízení střetu zájmů
Pravidla řízení střetu zájmů