Váš partner ve světě pojištění a financí

OBČANÉ PRŮMYSL A PODNIKATELÉ POJISTNÉ UDÁLOSTI ZLATO A FINANČNÍ SLUŽBY SOUDNÍ ZNALECTVÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Kontakt

Vedení společnosti, jednatelé

Ing. Karel Máca - společník Ing. Karel Máca - společník
karel.maca@fmpartner.cz

Mobil: +420 602 535 077
Telefon: +420 387 023 113
Jiří Fanta - společník Jiří Fanta - společník
jiri.fanta@fmpartner.cz

Mobil: +420 602 118 622
Telefon: +420 387 023 111

Odbor vnitřní správy

Ing. René Žák Ing. René Žák
rene.zak@fmpartner.cz

Mobil: +420 723 567 660
Telefon: +420 387 023 127
Jitka Valentová Jitka Valentová
jitka.valentova@fmpartner.cz

Telefon: +420 387 023 125
Daniela Schwarzová Daniela Schwarzová
daniela.schwarzova@fmpartner.cz

Telefon: +420 387 023 110 (spojovatelka)
 

Odbor obchodu

Petr Švehla, vedoucí odboru Petr Švehla, vedoucí odboru
petr.svehla@fmpartner.cz

Mobil: +420 602 451 417
Telefon: +420 387 023 122
Mgr. Hana Matznerová Mgr. Hana Matznerová
hana.matznerova@fmpartner.cz

Mobil: +420 607 820 600
Telefon: +420 387 023 124
Kamila Gürtlerová Kamila Gürtlerová
kamila.gurtlerova@fmpartner.cz

Mobil: +420 724 829 058
Telefon: +420 387 023 119
Jitka Ziková Jitka Ziková
jitka.zikova@fmpartner.cz

Mobil: +420 724 052 668
Telefon: +420 387 023 120
Eva Miesbauerová Eva Miesbauerová
eva.miesbauerova@fmpartner.cz

Mobil: +420 608 298 544
Telefon: +420 387 023 123
Dana Kodlová Dana Kodlová
dana.kodlova@fmpartner.cz

Mobil: +420 608 298 533
Telefon: +420 387 023 128
Michaela Petroušková Michaela Petroušková
michaela.petrouskova@fmpartner.cz

Mobil: +420 602 383 795
Telefon: +420 387 023 121
Barbora Wostlová BBS Barbora Wostlová BBS
barbora.wostlova@fmpartner.cz

Telefon: +420 387 023 117

Odbor likvidace pojistnych událostí

Jiří Růžička, vedoucí odboru Jiří Růžička, vedoucí odboru
jiri.ruzicka@fmpartner.cz

Mobil: +420 724 213 013
Telefon: +420 387 023 114
Marie Vondrková Marie Vondrková
majka.vondrkova@fmpartner.cz

Mobil: +420 602 152 271
Telefon: +420 387 023 129
Jana Holá Jana Holá
jana.hola@fmpartner.cz

Mobil: +420 602 657 699
Telefon: +420 387 023 115
Jana Boháčová Jana Boháčová
jana.bohacova@fmpartner.cz

Mobil: +420 724 175 783
Telefon: +420 387 023 112
Monika Beníčková Monika Beníčková
monika.benickova@fmpartner.cz

Mobil: +420 778 400 403
Telefon: +420 387 023 116
 

Externí spolupracovníci

Václav Mikolášek Václav Mikolášek
vaclav.mikolasek@fmpartner.cz

Mobil: +420 777 183 965
Mgr. Stanislav Havlík Mgr. Stanislav Havlík
stanislav.havlik@fmpartner.cz

Mobil: +420 739 032 033
Ladislav Mrázek Ladislav Mrázek
ladislav.mrazek@fmpartner.cz

Mobil: +420 604 830 167
Ing. Viktor Drlík Ing. Viktor Drlík
viktor.drlik@fmpartner.cz

Mobil: +420 608 971 372
Elek Varga Elek Varga
elek.varga@fmpartner.cz

Mobil: +420 777 012 014
Jana Žamberská Jana Žamberská
jana-zamberska@seznam.cz

Mobil: +420 725 538 538
Ing. Michaela Ptáčková Ing. Michaela Ptáčková
michaela.ptackova@fmpartner.cz

Mobil: +420 602 179 280
 

IT

Ing. Jan Štěrbík Ing. Jan Štěrbík
jan.sterbik@fmpartner.cz

 

Technická kontrola

Karel Marhoun Karel Marhoun
Mobil: +420 728 162 798
 
Řízení „pod vlivem” mají pojišťovny ve výlukách, škodu musíte zaplatit sami
25.5.
V roce 2016 Policie ČR zaznamenala celkem 4373 dopravních nehod způsobených řidiči pod vlivem alkoholu. Vážným zraněním pak podlehlo 52 osob. „Pokud řidič pod vlivem alkoholu zaviní dopravní nehodu, pojišťovna z jeho povinného ručení škodu poškozeným uhradí, toto vyplacené pojistné plnění však bude po viníkovi nehody vymáhat zpět. Zde platí nulová tolerance, alkohol za volant zkrátka nepatří,“ upozornila Ivana Buriánková z České pojišťovny (ČP). „Postihu od pojišťovny se pochopitelně řidič nevyhne ani v případě, že dechovou či krevní zkoušku odmítne,” dodala. Také u havarijního pojištění je řízení pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek pochopitelně ve výlukách. Zdroj: novinky.cz

Zima přináší specifická rizika
20.1.
Z příchodem zimního počasí vzniká řada rizik, proti kterým se můžete účinně pojistit: 1. Vodovodní škody: V zimním období kvůli mrazům a s tím souvisejícím náhlým výkyvům teploty často praskne vodovodní potrubí. Proti škodám napáchaným prasklým vodovodním potrubím se sice lze chránit v pojištění domácnosti a nemovitosti, nicméně je třeba počítat s tím, že při vyřizování škody se bude kontrolovat, zda a jakou zimní přípravu poškozený preventivně provedl, a také jak rychle nastal a jak dlouho trval výkyv teplot. Pro případ poškození někoho jiného vyteklou nebo zmrzlou vodou slouží pojištění občanské odpovědnosti, zpravidla zahrnuté k pojištění nemovitosti (chalupy, rodinného domu, bytu, domácnosti). Pojistit lze i výdaje za ztrátu vody, která zbytečně vytekla ze zařízení. 2. Polámání stromů a větví námrazou, tíhou sněhu. Pád stromů a větví, které poškodí váš majetek, můžete také uplatňovat z pojištění nemovitosti, popřípadě havarijního pojištění vozidla. Pokud strom nebo větve z vašeho pozemku spadnou na cizí pozemek a tam poškodí majetek jiné osoby, lze škodu uplatnit z pojištění občanské odpovědnosti. 3. Pád lavin a rampouchů z budov. Za tyto události odpovídají majitelé budov, kteří jsou pochopitelně povinni těmto případům předcházet tím, že o svůj majetek řádně starají. Pokud pád sněhu či rampouchů způsobí nějakou škodu, bude pojišťovna vždy zkoumat, zda majtel domu něco zanedbal a zda bylo možné takový vývoj předpokládat. Nedodrží-li klient všechny své povinnosti a dojde-li ke škodě, může nárokovat náhradu pro poškozeného z pojištění odpovědnosti majitele (správce) objektu. Také poškozený by nicméně měl prokázat, že postupoval opatrně a dodržel všechny bezpečnostní zásady. 4. Úraz na zledovatělém chodníku. Za tzv. „závadu ve schůdnosti“ odpovídá podle Zákona o pozemních komunikacích vlastník, ve většině případů obec. Pro tento účel je možné uzavřít pojištění odpovědnosti.I v tomto případě platí, že chodec se musí chovat rozumně a předvídat zhoršené podmínky, nasvědčuje-li tomu počasí. Musí dávat pozor a chovat se přiměřeně okolnostem. V případě úrazu může samozřejmě hlásit poškozený škodu své pojišťovně ze svého úrazového pojištění. Zdroj: novinky.cz

PF 2017
21.12.
Vážení obchodní přátelé, děkujeme Vám za spolupráci v uplynulém roce a přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti do nového roku! Váš F.M.Partner

Euler Hermes Čescob
Euler Hermes Čescob
Atradius Credit Insurance N.V.
Atradius Credit Insurance N.V.
ERGO pojišťovna
ERGO pojišťovna
Hasičská vzájemná pojišťovna
Hasičská vzájemná pojišťovna
UNIQA pojišťovna, a.s.
UNIQA pojišťovna, a.s.
ČSOB Pojišťovna
ČSOB Pojišťovna