Váš partner ve světě pojištění a financí

OBČANÉ PRŮMYSL A PODNIKATELÉ POJISTNÉ UDÁLOSTI ZLATO A FINANČNÍ SLUŽBY SOUDNÍ ZNALECTVÍ VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

O společnosti F.M. Partner

Logo FMP

Firma F.M. Partner byla založena 21. prosince 1995. Těžiště naší firmy spočívá v činnosti pojišťovacího makléře, tzn. že pro naše klienty spravujeme veškerý pojistný zájem. Postupem času začala naše firma pro své klienty poskytovat ekonomické a organizační poradenství. Dále se velmi okrajově zabýváme zprostředkovatelskou činností a obchodem.

Pomůžeme Vám orientovat se v pojištění jak podnikatelské, tak i v soukromé oblasti. Budeme Vaším nestranným rádcem při posuzování a tvorbě návrhu optimální pojistné ochrany při rozhodování o účelnosti pojištění. V případě pojistné události poskytneme odbornou pomoc ve sporných případech hájíme zájmy svých klientů. Návrh pojistné ochrany musí splňovat všechny požadavky klienta a optimálně krýt riziko vzhledem k jeho potřebám, obchodnímu využití a finančním možnostem.

Úloha makléřské společnosti na pojistném trhu

Makléřská společnost plní roli zprostředkovatele mezi nabídkou a poptávkou na trhu pojištění. Na základě pověření poptává pro klienta na pojistném trhu vhodné pojistné produkty, Pojišťovací makléř je nezávislý na pojišťovnách.

Role zprostředkovatele se vyskytuje na trzích, kde se nabídka a poptávka přirozeně nepotkávají. Pojistný trh patří mezi tyto trhy. Pojistné produkty jsou mnohdy složitější a trh nabízí velké množství variant. Pro klienty je pak těžké se v této široké nabídce orientovat a vybrat produkt, který nejlépe pokrývá jeho potřeby. Některá rizika se klient ani sám neuvědomuje a podceňuje následky možných nahodilých událostí.

Na druhé straně pojistitelé obvykle neznají přesně situaci klienta a nemohou tak odpovídajícím způsobem reagovat na jeho potřeby. Každá pojišťovna se více či méně zaměřuje na určitou oblast a ne všechny její produkty jsou špičkové.

Kdo je pojišťovací makléř?

Pojišťovací makléř zastupuje svého klienta v jednání s pojišťovnami, vždy hájí jeho zájem a Zastupuje ho ve všech činnostech spjatých s pojištěním. Pojišťovací makléř spolupracuje s mnoha pojistiteli a pro svého klienta vybírá a sjednává pojištění za nejvýhodnějších podmínek. Pro svého klienta zajišťuje kompletní správu pojištění od sjednání pojištění přes jeho aktualizace až po vyřizování pojistných událostí. V současné době mají velkou roli na tuzemském i světovém pojišťovacím trhu.

Platíte za služby pojišťovacího makléře?

V případě zprostředkování pojištění pojišťovacím makléřem neplatíte žádnou částku za sjednání pojištění ani za správu. Veškeré služby pro pojištěného jsou po celou dobu platnosti pojištění zcela zdarma. Naše komplexní služby neznamenají pro klienta žádné dodatečné náklady. Makléř je, dle světových standardů odměňován formou provize, která je zahrnuta v ceně pojištění.

Co všechno zahrnuje činnost pojišťovacího makléře?

 • rozbor rizik
 • návrh optimálního řešení
 • zajištění nabídek vybraných pojišťoven
 • výběrové řízení
 • správa pojištění
 • likvidace pojistných událostí
 • monitorování pojistného trhu

Proč spolupracovat s makléři a ne přímo s pojišťovnami

 • Úspora času – komunikace jen s makléřem
 • Kvalitnější a komplexnější výběr produktu
 • Snížení administrativy, správu smluv zajišťuje makléř
 • Makléř není závislí na pojišťovnách, hájí zájmy klienta
 • Kompletní likvidace pojistných událostí

Jak komplexně řešit Váš pojistný program

Postup je přibližně následující:

 • osobní návštěva a seznámení se stávajícím pojištěním
 • vyhotovení souhrnné informace o stávajících pojistných smlouvách, včetně stručného zhodnocení
 • zvážení, zda se bude připravovat výběrové řízení na pojištění
 • vypovězení stávajících pojistných smluv
 • vyhotovení makléřské zprávy
 • oslovení vybraných pojišťoven
 • předání souhrnného materiálu o možnosti budoucího pojištění (nabídka pojištění)
 • volba budoucího pojistného programu
 • příprava nové(ých) pojistných smluv
 • správa pojistných smluv (aktuální změny a úpravy – nákup a prodej majetku a ostatní změny
 • likvidace případných pojistných událostí
 • aktuální informace o současné situaci na pojistném trhu

Výpisy a osvědčení

Výpis z obchodního rejstříku

Sezónní povinné ručení
22.4.
Motoristická sezóna začala a na silnice vyrážejí i ti, kteří měli svá vozidla přes zimu schované v garáži. Na taková vozidla nemusejí majitelé uzavírat celoroční povinné ručení, ale uzavřít sezónní povinné ručení a platit pouze za měsíce, kdy skutečně jezdí. Výhodné je toto pojištění pro majitele motocyklů, kabrioletů nebo také sněžných skútrů, stejně tak pro všechny ostatní, kteří svým autem například nemusejí jezdit do práce a využívají ho třeba jen pro cesty na dovolenou. Sezónní povinné ručení v současnosti nabízejí například pojišťovny Allianz, Česká podnikatelská či Uniqa. Jeho velkou výhodou je to, že po skončení sezóny, resp. po dobu neaktivity vozidla, nemusí řidiči odevzdat registrační značky do depozitu. Prakticky na stejném principu jako sjednání sezónního povinného ručení funguje i uzavření sezónního havarijního pojištění. Například u pojišťovny Kooperativa si ho můžete sjednat pro motocykly. Na závěr ještě upozornění: Sezónní povinné ručení je vhodné pouze pro ty řidiče, kteří si jsou stoprocentně jisti, že svým vozem nebudou několik měsíců v roce vůbec jezdit. Pokud by přesto vyjeli mimo dohodnuté měsíce, riskují, že případnou nehodu uhradí „ze svého“. Zdroj: novinky.cz

Odpovědnost škol má také své hranice
8.12.
Nejvyšší soud vyhověl dovolání školy a definitivně zamítl žalobu mladíka, který po ní požadoval náhradu za bolest a ztížení uplatnění. Rozhodl, že tato škola nenese zodpovědnost za jeho úraz, kdy na školním výletě přes varování učitelky a instruktorů skočil do mělké vody a ochrnul. Obvodní soud pro Prahu 4 již před dvěma lety žalobu zamítl a náhradu mladíkovi nepřiznal. Vycházel ze zjištění, že studenti byli dostatečně poučeni jak ze strany školy a třídní učitelky, tak ze strany instruktorů rekreačního střediska. Součástí pravidel bezpečnosti v areálu byl také zákaz koupání bez dozoru. Jako patnáctiletý student by měl vědět, že „skokem po hlavě do vody bez vědomosti o její hloubce si lze přivodit i fatální zranění“. Škola podle obvodního soudu pedagogický dohled nezanedbala. Zodpovědnost za následek tak nese sám zraněný student. Zdroj: praha.idnes.cz 7.12.2015

F.M.Partner je mezi 30 největšími makléři v ČR
13.11.
Redakce odborného portálu opojisteni.cz sestavila pořadí 30 největších pojišťovacích makléřů v Česku. Naše společnost se umístila na 27. místě. Děkujeme všem našim klientům za jejich důvěru. Celý žebříček i článek najdete na www.opojisteni.cz

Euler Hermes Čescob
Euler Hermes Čescob
COFACE
COFACE
ACE European Group Ltd.
ACE European Group Ltd.
Atradius Credit Insurance N.V.
Atradius Credit Insurance N.V.
Allianz pojišťovna
Allianz pojišťovna
Slavia pojišťovna
Slavia pojišťovna